Атлантски афоризми – Книга 1, Съставител: Елеазар Хараш

Атлантски афоризми - Книга 1, Съставител: Елеазар Хараш

Много красота е скрита в тази малка книжка, която загатва за мъдростта на Толтеките. Толтеките са преки наследници на знанията на Атлантите и разгръщат и задълбочават техните знания в направление самоовладяване и овладяване на енергиите. Казва се, че са били способни да сменят своето външно проявление като се превръщат в различни животни и помежду си са се приемали изцяло като духове, вместо като тела.

Те приемат Орела за символ на това, което ние наричаме Бог и както ще се отбележи по-късно, те имат по-пряка връзка с Него, непосредствена до степен отвъд вярата. Те не вярват, а знаят и живеят в това знание.

Според официалната научна информация Толтеките са индианска цивилизация, живяла в Централна Америка, принадлежаща към езиковата група Нахуатъл.

В тази първа книга Елеазар Хараш доставя красиви парченца от дълбоката мъдрост, която Толтеките спасили със себе си от разрухата на Атлантида.

Тъй като по-нататъчното описание на книгата би било само преразказ, и понеже имаме позволението на Г-н Елеазар Хараш като съзтавител, който на края на всяка своя книга изрично позволява книгите, както и всички негови ресурси да бъдат цитирани публично и дословно, ще си позволим директно да извадим няколко от тези цитати, за да дадем представа какъв е духът, който тази книга носи.

“Толтекът сее таен живот. Той е Мъдрост и Безмълвие.”

“Смъртта е състояние на изгубения стремеж към Бога.”

“Когато човек не търси Безупречността, той си търси смъртта.”

“Само Безупречността може да излекува илюзиите.”

“Този, който обича Истината, преодолява себе си.”

“Човекът е станал смъртен, защото вселенската илюзия е ограбила нещо от съзнанието на човека, тя е отнела нещо от реалността на човека.”

“Безупречността е това, което възвръща отнетата част от съзнанието и реалността на човека.”

“Безупречността е воля за завръщане в цялостната реалност.”

“Погребенията на Атлантите са били малки празници, в чест на това, че се е преминало през обучението на Земята.”

“Мъдреците не се нуждаят от религия, а от Безупречност.”

“Според Мъдреците, когато имаш голяма трудност и когато имаш приятно чувство към нея, това чувство е наградата за контрол над себе си.”

“Според Мъдреците, без големите катаклизми, човечеството не може да познае по-висшите измерения.”

“Трудността не е трудност, а призив за Духовно мислене и възход, но за обикновения човек трудността е трудност.”

“Мъдър е само този, който може да бъде господар на своето време.”

“Интуицията значи да знаеш без да мислиш, без да се съмняваш.”

“Болестите са падналите вибрации на мислите, чувствата и постъпките.”

“Който се справи с нечистите думи, с паразитите в себе си, той разрушава стария възглед за света в себе си.”

“Според Толтеките всеки е посял съдбата си, не според звездите и влиянията, а според тайната на своите намерения.”

“Бъди учител на себе си, защото иначе Мракът трябва да слиза и да те учи.”

“Според Толтеките същественото в живота е гладът за Истината, защото този глад ще изяде злото.”

“Според Толтеките страданието е много ценно, защото то очиствало човека от собственото му зло.”

“Главната цел за преодоляване на Злото е отказът за борба с него. Така ти не му даваш енергията си и то умира.”

Ако желаете да си поръчате книгата с всички събрани мъдрости в нея, можете да го направите от тук.