Апарат за сребърна вода – АНМ – 01

280.00 лв.

  • Апарат за сребърна вода
  • Тип – АНМ – 01
  • В комплекта  е включен адаптор и инструкция.
  • Категории Радиестезия

Описание

Апарата за получаване на сребърна вода  се  състои от :

  • Блок за захранване- адаптор с положително захранване 12 волта. Консумацията е около 10мА. При включване на адаптора към апарата светва червена индикация под надписа “ POWER “, което означава, че към него е подадено захранващо напрежение.
  • Блок за управление на електролизния процес- автоматично се сменя поляритета на електродите през определен интервал от време  с цел едновременно износване на двата сребърни електрода. Тази смяна се индикира с два светлинни индикатора с надпис “CHANGE POLARITY “.
  • За прецизната работа на апарата напрежението е стабилизирано и има вграден таймер настроен на време около 25 минути .
  • Елекролизно устройство- пластмасов съд с вместимост 250 милилитра вода, към капака на който са прикрепени  два сребърни електрода и електронния блок за управление.

Последователност при работа с апарата за сребърна вода :
Съда се напълва точно с 250 милилитра  ниско минерализирана / трапезна /  вода – до отбелязяното с черта ниво , ако количеството е по-малко или по-голямо, концентрацията на сребрърните йони във водата ще бъде различна от посочената в инструкцията.
Завива  се капака  на съда  към който са монтирани сребърните електроди и управлението.

Свързва се изхода на адаптора към апарата и се включва адаптора към мрежовото захранване , като адаптора е предварително превключен на положение плюс 12 волта при което светва червения индикатор “ POWER “.
Натиска се бутона под надписа  “ START”  и светва зелен индикатор, което означава че процеса протича и  че времето от около 25 минути е стартирано. Светва и една от индикациите на  “CHANGE POLARITY “, но в процеса на работа двете се превключват.

След изтичане на времето от 25 минути , процеса се прекратява и  свети само червена индикация. Изключва се адаптора от мрежата. След това се отвива капака  на съда , като се внимава да не се изкривят електродите,  разбърква се водата за да се хомогенизира и се прелива в тъмен съд за съхранение.

Съда се измива и цялото устройство се съхранява на чисто място.
За получаване на сребърна вода с по-висока концентрация апарата се стартира няколко пъти, т.е. 25мин.; 50мин.; 75мин.

Установен е високият антимикробен и антибактериален ефект на сребърната вода с концентрация на сребро над 0.05 до 10 мг  която запазва високите си санитарно-хигиенни качества в продължение на повече от година- използва се за пиене в корабоплаването и космонавтиката. Доказано е , че постоянната употреба на сребърна вода с концентрация на сребро от 0.05 до 0.1 мг, не води до натрупване на сребро в организма и има само положително въздействие.  Сребърна вода със съдържание до 10мг  най-бързо се усвоява от клетките.

От направен анализ на сребърна вода изработена с този апарат се установи следното:1`.след  25мин – 1.4 мг  2. след  50мин –  2.8 мг   3. след 75мин. – 4.2мг

В комплекта  е включен адаптор и инструкция.

СРЕБЪРНАТА ВОДА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА ТЪМНО И ПРЕДИ УПОТРЕБА ВИНАГИ ДА СЕ РАЗБЪРКВА!!!

 

Допълнителна информация

Тегло 1.500 kg