Радиестезични свидетели комплект малък

20.00 лв.

  • Радиестезични свидетели комплект
  • За работа с багета, махало
  • Категории Радиестезия

Описание

За работа с багета, махало.

Свидетелите са предмети, които, държани в ръка едновременно с багета или махало, карат тялото ни да вибрира на тяхната вибрационна честота и пречат да намираме друго тяло, което не е подобно на свидетеля.

Между едно тяло и неговия свидетел (или друго подобно тяло) се появява индукция, и между тях се появява вълна, която не отива по-далече.

Свидетелят може да е парче (мостра) от самото тяло или от всеки друг предмет, образуващ индукция с тялото, и само с него.

Винаги свидетелят трябва да бъде чист и в него да няма примеси, които да създават паразитни вълни.