Резонансът на Шуман и повдигането на Съзнанието

Резонансът на Шуман и повдигането на Съзнанието“През 1952 германският физик и професор В.О. Шуман предположил, че съществуват измерими електромагнитни вълни в атмосферата, които се намират в пространството между повърхността на Земята и йоносферата. Според НАСА йоносферата е широк слой от електрони, йонизирани атоми и молекули, който започва от около 30 мили над повърхността на земята до “края” на небето, около 600 мили по-високо. Този динамичен регион расте и се свива (и също е разделен на подрегиони) според състоянието на Слънцето и е от ключово значение във взаимодействията между Слънцето и Земята. Това е тази “Небесна сила” която позволява нашето радио да работи.

През 1954 Шуман и Х.Л. Кьонинг потвърждават Шумановата хипотеза откривайки резонанс на основна честота от 7.83 Hz (херца); като “Резонансът на Шуман” е установен чрез измерване на глобалният електромагнетичен резонанс, генериран и бъзбуден от освобождаване на светкавици в йоносферата. Макар този феномен да е причинен от светкавица в атмосферата, много хора не са запознати с важността на тази честота като настройваща сила в живота ни. С други думи, тя работи като фонова честота, която пряко влияе върху биологическата структура на мозъка на бозайниците.

До колкото знаем, Земното електромагнитно поле е защитавало всички живи твари с тази естествена честотна пулсация от 7.83 Hz. Можете да го приемете като сърдечния ритъм на Земята. (…)

Изглежда че нашата нервна система е пряко повлияна от Земното електро-магнетично поле. Може би за това да бъдем в природата винаги е било толкова възстановяващо и лечебно. Откъсването от типичния град и намаляването на нашия досег до тълпите, трафика, работата и рутинния живот и замяната им с влизане в естествени природни места, може да успокои нашите мозъчни вълни от състоянията на агресия, напрежение, неспокойство и тревога, които се наблюдават във високите честоти на Бета мозъчните вълни спрямо по-спокойните алфа вълни.

На 31ви Януари 2017-та година, за първи път в записаната ни история Резонансът на Шуман достига честоти от над 36Hz. Считаше се за аномалия, когато през 2014-та честотата скочи от нормалните си 7.83Hz достигна някъде между 15 до 25 Hz, така че от 7.83Hz до над 36Hz си е сериозна новина. Това е повече от пет пъти увеличение на честотата. Какво означава това за нас, които живеем на Майката Земя? Според Неврологията честоти достигащи над 36Hz в човешкия мозък са свързвани със стресирана нервна система повече отколкото с отпусната и здрава такава.

Отдавна се предполага, че човешкото съзнание може да повлияе на магнитното поле на Земята и да създаде нарушения (обратното също е валидно) особено в моменти на силна възбуда, напрежение, безпокойство.(…)

Както знаем от науката, по-високата честота съдържа повече информация. Щом ние сме органични същества създадени от материя и податливи на електромагнетични полета, и животът ни е неотделим от Земята, тогава щом нейните честоти се покачват, не би ли трябвало това да покачи и нашите?

(…) Ако Земното електромагнетично поле покачва честотата си, това не би ли трябвало да позволи на нашия мозък да улавя по-високи честоти, които са дори над състоянията на стрес от високите бета вълни? Ако е така, съществуват ли честоти над тази скала, които вместо да се свързват със свръхвъзбуден и небалансиран мозък, да бъдат свързани с такъв, който е по-осъзнат, буден и креативен?

Повишаването на честотите създава повишаване на съзнанието и когато съзнанието ни се повишава, имаме по-голяма осъзнатост – и това е същината на гама мозъчните вълни. Те биха могли да са два пъти по-високи от бета вълните, свързвани със състоянията на стрес, ала те не се свързват с “режима” на спешност, неотложност, непосредствена тревога за живота, а напротив – свързват се с един вид супер съзнателност и будност в съчетание с високи нива на любов и съпричастност. Щом Земята преминава през своята метаморфоза, навярно и ние също трябва да се настроим през времето на емоционална интензивност, свързвана с бета мозъчните вълни, преди да навлезем към новото осъзнаване носено от гама честотите. И не би ли донесло това надграждане на нашата нервна система и разширяване на нашето възприятие и осъзнаване на реалността?

Навярно сме на ръба на велик еволюционен скок. Друг начин да го кажем е, че преминаваме през стартиращ процес, в крайна сметка не е ли винаги начало, когато преминаваме от една фаза в друга? Навярно Земята ни помага да повдигнем завесата, канейки ни да забързаме своята енергия и помагайки ни да видим своята истинска природа. Може би когато видим и си спомним, събудени относно това кои наистина сме, човешките същества ще можем най-после да преминем като колективно съзнание от състояние на оцеляване към такова на процъфтяване!

Пълната оригинална статия на английски можете да видите Тук.

И след като цялото човечество говори за излизането от Кали Юга и навлизането в ерата на Водолея; след като Учителя Дънов е казал, че ще преминем през един изчистващ огън, огън за съзнанието, който да изгори всички нечистотии и ненужни ниски чувства и мисли вън от нас; След като Инелия Бенц съобщава, че още през около 1800-ната година цялата Слънчева система е започнала да навлиза в едно усилено енергийно поле, което е по-близо до центъра на нашата Вселена; след като Башар ни казва, че причината за цялата негативност, която виждаме е, че всичките тези остарели шаблони и модели на поведение, които ни водят към деструктивност на което и да е ниво, се вадят навън, за да се преразгледат за последно и да се отсее кое работи и кое не, то за нас остава един важен въпрос. А именно:

Как е най-добре ние да действаме?

При положението на тревожност, което на вълни се носи наляво и надясно по цялото Земно кълбо, при цялата омраза, злост и неразбирателства, които сякаш съдират света на толкова много планове, как можем ние да преминем отвъд? Отговорът би бил – много лесно – като запазим спокойствие, с мир, любов и огромна прошка към всичко случващо се!

Тук веднага възниква въпроса защо? Защо трябва да простим? Не може ли да ги осъдим? Да се бием? Да викаме, крещим, да си търсим правото?

Моят отговор е, че справедливост без милост ще доведе до още кръвопролития. Защото ако се поддадем на омразата, на злобата, на отвръщането на удара с удар, то ние ще останем в бета вълните на мозъка и когато Слънцето ни донесе дори още по-високите честоти, ако ги употребяваме за да горим мостове, вместо да градим такива, ще разрушим и себе си върху този мост.

Някои източници споменават, че буквално в даден етап човешката нервна система ще има два избора – или да засияе като коледна лампичка, или да изгори с повишаването на тези енергии. Ключовото звено е какво крепим ние вътре в сърцата си – любов или омраза, нетърпимост или прошка. Дали ще търсим отмъщение за  злосторниците или ще опитаме да помогнем на угнетените. Целта на статията не е да съдим за решенията, които хората ще вземат. Ние оставаме това на свободната Ви воля, ала просто ще запитаме: Вие на къде гледате в момента, към кой мост ще тръгнете – ще горите или ще градите?