„Заключението от съветите на всички пророци е следното: Погледни в някое огледало.”

„Заключението от съветите на всички пророци е следното: Погледни в някое огледало.”Заглавието е цитат от Шамс от Тебриз, който се счита за Духовният учител на Руми – персийският поет, философ и суфистки мистик, живял през 13-ти век. И така, защо сме извадили този цитат днес? За да обърнем внимание на буквалността на връзката между събитията, които стават по света с нашите собствени съзнания колективно и индивидуално.

Мъдрецът казва: “Погледни в някое огледало!” значи туй, което се е проявило навън, е започнало от вътре в нас. Защото всяко едно пророчество на какво е базирано? Както Башар обяснява в едно събитие, пророчеството се базира на енергиите, които човечеството излъчва. А те са честоти. Честоти, образувани от нашите вътрешни чувства и мисли.

Това е, което дава практическия резултат върху виденията на пророците – техните видения са базирани върху това какво ще се случи, което идва от нашите съзнания и енергиите, които крепим в тях. Разбира се, много събития са продиктувани от събития, случили се и много назад във времето, но то отново е заради съзнанията, които тогава са сътворили онези събития.

Да го кажем с други думи – има и събития, породени от нуждата да се изкупи карма, заради предишни случки. Но първопричината винаги е дошла от съзнанието на хората, взели участие в кое да е събитие и крайният резултат винаги се връща обратно към съзнанието, изпратило първоначалния импулс.

Сега, съществува моментът, че ние не сме медиуми и не можем да проследим нищо друго освен физическите събития, които се случват пред очите ни в настоящия живот. Но примери за кармически изкупувания колкото искате. В този контекст медиумите дали ще доловят енергиите, или ще видят събитията, то са все картини, които сме изпратили навън, за да се върнат обратно към нас. Което за пореден път ни връща към закона “Каквото изпратиш, това ще получиш.” И за това, ако искате да промените бъдещето, първо разберете какво криете вътре в себе си. Това е въпрос, който стои както индивидуално, така и пред цялото човечество вкупом.